Agencja hostess – dołącz do nas!

Szukamy hostessy, która:

Promienieje uśmiechem

Lubi poznawać nowych ludzi

Jest gotowa na wyzwania

Cechuje się odpowiedzialnością oraz otwartością

Chce łączyć pracę hostessy z innymi, codziennym zajęciami

Zapraszamy do naszego zespołu!

Prześlij do nas zgłoszenie korzystając z poniższego formularza:

  Informacje ogólne

  Wymiary [cm]

  Rozmiary

  Charakterystyka

  Dodatkowe umiejętności

  Doświadczenie

  Zdjęcia (max 5MB)

  sylwetka i twarz:
  Akceptuję poniższe oświadczenie:

  Działając w imieniu własnym, wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie moich danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem w zbiorze personalnym Agencji500. Ponadto, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam Agencji500 w celu promocji własnej osoby. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie moich zdjęć na stronie Agencji500 a także poprzez ich używanie zgodne z celami Agencji. Jestem świadom(y)/(a), iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.