Zawód hostessy w Polsce pojawił się stosunkowo  niedawno. Dużo częściej używało się w Polsce słowa „promotorka”, jednak dziś powszechnie używa się anglojęzycznego określenie „hostessa”, które w krajach angielskich oznaczało gospodynię spotkania. W związku z rosnącym zainteresowaniem wokół zawodu hostessy, dziś chcielibyśmy wspomnieć o obowiązkach i umiejętnościach, jakie powinna posiadać profesjonalna hostessa.

Zawód hostessa, – na czym polega?

Zawód hostessy to zawód ściśle związany z marketingiem, dokładniej reklamą bezpośrednią. Można powiedzieć, że zadaniem hostessy do wynajęcia jest realizowanie różnych działań marketingowych za pomocą bezpośredniego kontaktu z Klientami oraz Kontrahentami. Od profesjonalnych hostess wymaga się umiejętności komunikacyjnych oraz reprezentacyjnego wyglądu.

W jakich wydarzeniach biorą udział hostessy?

Jak już wspomniano, zadaniem hostess do wynajęcia jest promowanie produktów, usług, marki oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Hostessy najczęściej można spotkać na spotkaniach biznesowych, w centrach konferencyjnych, sklepach czy centrach handlowych, restauracjach bądź hotelach, ale też w urzędach. Miejsce ich pracy jest uzależnione od miejsca organizowanego wydarzenia. Najczęściej hostessy do wynajęcia biorą udział w targach branżowych, konferencjach, bankietach czy też akcjach promocyjnych.

Jakie obowiązki spoczywają na hostessie?

Obowiązki, jakie spoczywają na hostessie, możemy podzielić na trzy grupy, jednak należy pamiętać, że wszystkie łączą się ze sobą. Hostessy do wynajęcia wykonują obowiązki związane z promocją. Dość często można je spotkać w centrach handlowych podczas organizowanych degustacji – mogą być wówczas prezenterką bądź promotorką produktu. Hostessy wykonują również zadania związane z profesjonalną organizacją wydarzenia. Dbają wówczas o odpowiednie powitanie gości, kierowanie ich w wyznaczone miejsca, prowadzą rozmowy, udzielają wskazówek. Profesjonalne hostessy mogą również prowadzić działania związane z animacją. W takiej sytuacji mogą odgrywać rolę konferansjerki czy być odpowiedzialne za odpowiedni kontakt z Klientem, który doprowadzi do wykonania przez niego określonych czynności.

Jakie cechy powinna posiadać profesjonalna hostessa?

Zawód hostessy nie wymaga ukończenia konkretnego kierunku studiów. Jedyne wymaganie stawiane kandydatkom to posiadanie konkretnych cech osobowości. Zaliczyć do nich możemy:

  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • umiejętność prowadzenia rozmów,
  • uprzejmość,
  • pozytywne nastawienie,
  • nienaganną prezentację,
  • zadbany wygląd,
  • odporność na stres,
  • umiejętność odnalezienia się zarówno w nowych jak i trudnych sytuacjach.

Wśród stawianych wymagań może pojawić się również znajomość języków obcych, które umożliwiają kandydatkom wykonywanie pracy związanej z obsługą zagranicznych gości.

Warto pamiętać o tym, że do wykonywania pracy hostessy, konieczna jest wysoka odporność psychiczna, gotowość do wykonywania nieregularnej pracy, wymagającej wysokiej wytrzymałości fizycznej. Zawód hostessy to nie jest regularna praca jak w przypadku pracy biurowej. Jest to jednak zawód, któremu nie grozi rutyna i który pozwala na osiągnięciu wielu korzyści, nie tylko finansowych.